Judo Academy Zkušební řád a metodika Zkušební řád - metodická příloha

Zkušební řád - metodická příloha

METODICKÁ PŘÍLOHA ZKUŠEBNÍ ŘÁD KYU

KONCEPCE ROZVOJE TECHNIKY - ČASOVÁ OSA

METODICKÉ PRINCIPY

NÁZVOSLOVÍ A TEORIE

MORÁLNÍ KODEX JUDISTY

METODIKA BABY JUDO

ROZVOJ ZAČÁTEČNÍKA

ZKUŠEBNÍ ŘÁD JAKO STAVEBNÍ KÁMEN

ZKUŠEBNÍ PROTOKOLY KYU

    

Přihlaste se do Judo Academy

Dotaz