Kroužky juda Souhlas se zpracováním fotografií

Souhlas se zpracováním fotografií

Zaškrtnutím políčka „Uděluji souhlas“ uděluji správci zapsanému spolku Judo club Kidsport, z.s. (dále jen „JCK“), IČ: 228 99 596, se sídlem U Záběhlického zámku 57/2a, Záběhlice, 106 00 Praha, souhlas s uveřejněním svých fotografií a videozáznamů pořízených na tréninkách nebo akcích pořádaných JCK na oficiálních internetových stránkách JCK a na oficiálních facebookových stránkách JCK. 

Dále zaškrtnutím políčka „Uděluji souhlas“ uděluji JCK souhlas s předáním některých svých fotografií partnerské společnosti etatami.cz s.r.o., IČ: 026 35 569, se sídlem U Záběhlického zámku 57/2a, Záběhlice, 106 00 Praha 10, která je s JCK personálně propojena a která zajišťuje provoz stránek etatami.cz a essimo.cz. Souhlas je udělen za účelem uveřejnění fotografií a záznamů na těchto stránkách v sekci aktuality a pro propagační účely.

                              

Zaškrtnutím políčka potvrzuji, že beru na vědomí, že nejsem povinen/a se nechat fotit nebo natáčet a mám právo odepřít součinnost k pořízení jednotlivých fotografií nebo záznamů.

Dále zaškrtnutím políčka potvrzuji, že beru na vědomí, že svůj souhlas mohu kdykoliv vzít zpět, a to buď v celém rozsahu nebo pouze pro jednotlivé fotografie / záznamy.

Zpětvzetí souhlasu lze učinit prostřednictvím odvolání zaslaného na adresu magdalena@judoprodeti.cz nebo dopisem zaslaným na adresu sídla JCK, případně ústním sdělení předsedovi JCK nebo managerovi pro správu osobních údajů.

Beru na vědomí, že počet fotografií / záznamů a jejich obsah mohu vlastnoručně kontrolovat prostřednictvím procházení výše specifikovaných stránek, kterých se souhlas týká.

Přihlaste se do Judo Academy

Dotaz