Kyu Cup Více o Kyu Cupu

Více informací o KYU CUPU

CO JE TO VLASTNĚ KYU CUP

KYU CUP není tak úplně soutěž, ale spíše společenská akce, kdy děti předvádí rodičům předem určené techniky podle své technické vyspělosti.

V rámci KYU CUPU mají judisté, kteří obdrží souhlas od svého klubu, možnost složit zkoušky na vyšší pás. Prioritou je, aby vše probíhalo v přátelské atmosféře.

PRO KOHO JE KYU CUP URČEN ?

  • pro všechny judisty od 4 let
  • děti jsouu rozděleny podle věku a výkonnosti
  • předvádí se cvičení určené pro danou kategorii

HISTORIE KYU CUPU

KYU CUP byl vytvořen jako motivace pro děti, které chtějí judo dělat pouze pro radost a pro zdokonalování se v technikách juda. Hlavním cílem dětí je zvyšovat svou judistickou technickou vyspělost. KYU CUPU se však mohou zúčastnit i opravdoví závodníci, pro které je ,,soutěž“ v předvádění technik příjemným zpestřením k přípravě na turnaje.

KDO JE INSPIRACÍ PRO KONÁNÍ KYU CUPU U NÁS

Inspirací nám je akce Miguelito Trophy, která již 23 let probíhá ve Španělské A Coruñi. Během několika hodin se zde, při perfektní organizaci, vystřídá až 3 000 dětí a 10 000 diváků. Ve skvělé atmosféře haly, která je určena především k býčím zápasům, děti předvádí judistické techniky. Otcem celého konceptu je pan Eduardo Galán. Také díky jeho inovativní koncepci výchovy dětí judo ve španělské Galicii vzkvétá a má skvělé výsledky i na světové judistické scéně.

 

Projekt KYU CUP 2024 finančně podporuje Hlavní město Praha.

Přihlaste se do Judo Academy

Dotaz