Akce Intenzivka - technika

JEDNODENNÍ INTENZIVNÍ PROGRAM

Intenzivní trénink zaměřený na technickou průpravu - vhodný pro děti od 6 let.

Hlavní náplní je technická příprava, zaměřená na zkoušky na vyšší pás, které děti skládají koncem školního roku na KYU CUPu. V programu nezapomínáme ani na hry a randori, které nám pomáhají zdokonalovat naše dovednosti. Kromě toho se věnujeme všestranné fyzické přípravě, abychom dosáhli lepší kondice. Děti jsou rozděleny do skupin podle barev pásků.

     

ČASOVÝ HARMONOGRAM
09:00 hod.  příchod
09:30 hod.  trénink
11:15 hod.  oběd, krátká procházka, polední klid (promítání filmu/pohádky)
13:45 hod.  trénink
15:00 hod.  randori
16:00 hod.  odchod
 

S sebou děti potřebují: kimono a převlečení na ven.

V ceně je zahrnut sportovní program, pitný režim a teplý oběd, na který se přesouváme do nedaleké restaurace.

 
TERMÍNY
 Název akce:  Termín:  Přihlášení: Cena: Letáček:
 Intenzivka technika I.  21.10.2023   Kč 850,-     
 Intenzivka technika II.  02.12.2023
Kč 850,-
 Intenzivka technika III.  02.02.2024 Kč 850,-
 Intenzivka technika IV.  09.03.2024 Kč 850,-
 Intenzivka technika V.  06.04.2024 Kč 850,-
 Intenzivka technika VI.  04.05.2024 Kč 850,-
 Intenzivka technika VII.  11.05.2024 Kč 850,-
 Intenzivka technika VIII.  18.05.2024 Kč 850,-
 Intenzivka technika IX.  19.05.2024 Kč 850,-
Při odhlášení méně než 48 hodin před začátkem je účtován stornopoplatek 50% z ceny akce.

Přihlaste se do Judo Academy

Dotaz