Akce Intenzivka - technika

JEDNODENNÍ INTENZIVNÍ PROGRAM

Intenzivní trénink zaměřený na technickou průpravu - vhodný pro děti od 6 let.

Hlavní náplní je technická příprava, zaměřená na zkoušky na vyšší pás, které děti skládají koncem školního roku na KYU CUPu. V programu nezapomínáme ani na hry a randori, které nám pomáhají zdokonalovat naše dovednosti. Kromě toho se věnujeme všestranné fyzické přípravě, abychom dosáhli lepší kondice. Děti jsou rozděleny do skupin podle barev pásků.

     

ČASOVÝ HARMONOGRAM
09:00 hod.  příchod
09:30 hod.  trénink
11:15 hod.  oběd, krátká procházka, polední klid (promítání filmu/pohádky)
13:45 hod.  trénink
15:00 hod.  randori
16:00 hod.  odchod
 

S sebou děti potřebují: kimono a převlečení na ven.

V ceně je zahrnut sportovní program, pitný režim a teplý oběd, na který se přesouváme do nedaleké restaurace.

 
TERMÍNY
 Název akce:  Termín:  Přihlášení: Cena: Letáček:
 Intenzivka technika I.  21.10.2023         
 Intenzivka technika II.  02.12.2023
 Intenzivka technika III.  02.02.2024
 Intenzivka technika IV.  09.03.2024 registrace Kč 850,-
 Intenzivka technika V.  06.04.2024 registrace
 Intenzivka technika VI.  04.05.2024 registrace
 Intenzivka technika VII.  11.05.2024 registrace
 Intenzivka technika VIII.  18.05.2024 registrace
 Intenzivka technika IX.  19.05.2024 registrace
Při odhlášení méně než 48 hodin před začátkem je účtován stornopoplatek 50% z ceny akce.

Přihlaste se do Judo Academy

Dotaz