Kroužky / oddíly / závodní skupiny

BABY JUDO - základy juda pro děti předškolního věku

Tyto tréninky jsou určeny pro děti od 4 do 6 let, trvají většinou 45 minut a důraz je zde kladen na zábavné pojetí formou hry. Probíhají většinou při mateřských školách či ve sportovních centrech.

U baby juda se klade důraz na všestrannost a zábavné pojetí hodiny. Cílem tréninku u malých dětí je především základní všestranná pohybová průprava.

 • děti se učí základní judistické techniky formou her
 • judistickou průpravou nejmenších dětí jsou především základní gymnastická cvičení
 • náplní kroužku je též všeobecná příprava a osvojení si základních pohybových dovedností
 • děti se učí spolupracovat s kamarády a naslouchat jednoduchým pokynům trenéra

JUDO PRO DĚTI - judo pro děti od 6 let

Tréninky jsou určeny pro školáky a organizovány jsou především při základních školách a ve sportovních centrech.

Cílem je seznámit děti s judem a naučit je základním judistickým dovednostem jako jsou pády, základní gymnastika a jednoduché techniky. Důraz je kladen na všestrannost a zábavné pojetí tréninků. Děti, které mají zájem své judistické dovednosti dále prohlubovat, mohou přejít do některého z našich oddílů.

 • děti se učí základní judistické dovednosti formou her
 • cílem je všeobecná průprava a osvojení si základních pohybových dovedností
 • děti se učí spolupracovat s kamarády, vzájemnému respektu a sebeovládání
 • během roku se děti postupně seznamují s historií juda, základními povely v japonštině a se sportovní etiketou, která k judu neodmyslitelně patří
 

ODDÍLY

Děti, které se chtějí judu věnovat více a mají zájem své judistické dovednosti dále prohlubovat, mohou přejít do některého z našich oddílů. V oddílech se trénuje většinou dvakrát týdně. Oddíly jsou při vybraných ZŠ a sportovních centrech.

 • děti se učí pokročilejší judistické techniky a následně prohlubují již získané dovednosti
 • náplní tréniku je kromě prohlubování technických dovedností také všeobecný sportovní rozvoj dítěte
 • tréninky se začínají více zaměřovat na kondiční přípravu, která je přiměřená věku dítěte
 • judisté se učí techniky nutné ke složení zkoušek na vyšší pás
 • děti se mohou během roku zúčastňovat řady turnajů různé výkonnostní kvality

Jako doplnění tréninků se děti mohou účastnit našich judovíkendů, miniturnajů či letních soustředění.

Po domluvě s trenéry závodních týmů je možné talentované děti z oddílů napojit na tréninky závodních skupin.

 

ZÁVODNÍ SKUPINY

Talentované děti, které mají chuť a zápal pro judo pak soustředíme do závodních skupin. Nominaci do závodních týmů řeší oddíloví trenéři s trenéry závodníků. V závodních skupinách máme několik věkových skupin i výkonnostních kategorií. Závodní judo vyžaduje vícefázový trénik několikrát týdně.

Děti se pod vedením naší trenérské špičky věnují kromě zdokonalování technik také gymnastické průpravě, kondičnímu tréninku i regeneraci. Učí se chápat svoje tělo komplexně včetně správné životosprávy důležité pro zdravý vývoj sportovce. Závodníci mají možnost využít také klubového fyzioterapeuta.

Několikrát za rok vyrážejí závoďáci na klubová soustředění a pravidelně se účastní tuzemských i zahraničních turnajů.

Závodní skupiny nám trénují na JA Háje, JA Hostivice a ZŠ Náměstí Svobody.

 

Přihlaste se do Judo Academy

Dotaz