Kroužky juda OBECNÉ INFORMACE KE KURZŮM

INFORMACE K PRŮBĚHU KURZŮ

PO PŘIHLÁŠENÍ

  • Registraci máte a teď jen čekáte na začátek kurzů. Informaci o začátku najdete ve Vašem uživatelském účtu.
  • Cca 14 dní před prvním tréninkem dostanete připomínku, že ve Vaší lokalitě budou tréninky začínat.

ORGANIZACE KROUŽKŮ JUDA

  • Probíhá-li kroužek ve sportovním centru, pak dítě přivádí na trénink i vyzvedává z tréninku rodič či jiný určený zástupce. Pokud má dítě z tréninku odcházet samo, je nutné, aby zákonný zástupce dítěte trenérovi předal písemné pověření k uvolnění dítěte bez doprovodu.
  • V mateřských školkách probíhají tréninky většinou v provozní době školky. Trenér si přihlášené děti vyzvedává z jejich tříd a následně je do tříd opět odvádí. Rodič je povinen učiteli předat písemné pověření k uvolnění dítěte na kroužek. V případě, že trénink končí po skončení provozní doby družiny, pak rodič předává děti po tréninku přímo rodičům.
  • V základních školách vyzvedává trenér děti v družině. V závislosti na provozní době družiny pak děti předává opět do družiny, případně je předává rovnou rodičům. Do družiny je nutné předat písemné pověření k uvolnění dítěte na kroužek. Má-li po tréninku odcházet dítě samo, je třeba předat trenérovi písemné pověření k uvolnění dítěte bez doprovodu. Pokud dítě družinu nenavštěvuje, trenér si ho vyzvedne na předem určeném místě.
  • Prosíme rodiče, aby respektovali, že nemohou vstupovat do tělocvičny, případně dle lokality ani do objektu. Trenér si děti převezme a poté opět přivede na předem určené místo. Rodiče mohou vstupovat do tělocvičny pouze v případě, že trenér vyhlásí ukázkovou hodinu a za předpokladu dodržení nastavených pravidel pro vstup do objektu.

OBECNÉ INFORMACE K TRÉNINKŮM

  • Trénujeme naboso nebo v ponožkách (ideálně protiskluzových).
  • Kimono je vhodné pořídit nejpozději do konce prvního pololetí. Koupit ho můžete na klubovém e-shopu www.essimo.cz. Nezapomeňte uplatnit slevový kód, který jste obdrželi s potvrzením přijaté úhrady.
  • Trénink vede obvykle jeden trenér, při větším počtu přihlášených dětí pak dva trenéři.

Přihlaste se do Judo Academy

Dotaz