Judo Academy TRÉNINKY JUDA VE 2. POLOLETÍ 2023/2024

TRÉNINKY JUDA VE 2. POLOLETÍ 2023/2024

TRÉNINKY JUDA VE 2. POLOLETÍ 2023/2024

Milí judisté a rodiče,

končí nám kalendářní rok, nicméně pololetí běží až do konce ledna. Celý leden tedy spadá ještě do 1. pololetí.

Časový harmonogram tréninků juda kopíruje standardní organizaci školního roku:

  • konec 1. pololetí ve středu 31.01.2024
  • začátek 2. pololetí ve čtvrtek  01.02.2024
  • pololetní prázdniny připadají na pátek 02.02.2024 - tento den se tedy nebude ani trénovat

Pokud již máte děti v 1.pololetí registrovány do kurzu na školní rok 2023/2024, pak jsou přihlášeny na obě pololetí tohoto školního roku. Již přihlášené děti tedy na 2. pololetí znovu nepřihlašujte.

V polovině ledna náš systém automaticky přihlášeným členům rozešle připomínku k úhradě členského příspěvku za 2. pololetí.

V případě, že od druhého pololetí (tedy od února) dítě na tréninky juda docházet nebude, je nutné písemné odhlášení do konce ledna na adrese: kontakt@judoprodeti.cz   V opačném případě registrace poběží dál včetně nároku klubu na splátku členského příspěvku za 2. pololetí.

Přihlaste se do Judo Academy

Dotaz