Judo Academy ROZHOVOR S MICHALEM RAŠÍNEM

ROZHOVOR S MICHALEM RAŠÍNEM

ROZHOVOR S MICHALEM RAŠÍNEM

Judo Academy není jen judo pro děti. Již mnoho let nabízí kroužky juda pro dospělé, pro které se vžil název Judo Seijin. Dvakrát týdně jsou v centrále na Hájích k dispozici takovým sportovcům doslova nejzkušenější trenéři našeho klubu – bratři Rašínové. Starší Michal je fakticky se zakladatelem Jirkou Vaňkem historicky tím úplně prvním. V rozhovoru vzpomíná na začátky Judo Academy, vysvětluje a zamýšlí se nad kroužky juda pro dospělé, které navštěvují různorodé skupiny zájemců.

Michale, jsi služebně nejstarším trenérem Judo Academy. Se zakladatelem Jirkou Vaňkem pamatuješ celých 16 let historie našeho klubu. Jak vzpomínáš na jeho začátky?

Vždy s trochou nostalgie, ale hlavně s úsměvem. Bylo to tehdy úplně jiné. S dneškem se to vůbec nedá srovnat. Je až neuvěřitelné, kam to Jirka dotáhl. Myslím, že dnešní začínající trenéři a malí judisté si ani neumí představit a docenit, jaký mají komfort. Tehdy se ve školách trénovalo na tom, co zrovna bylo v nářaďovně k dispozici. Základem byly gymnastické koberce a žíněnky (od slova žíně – kožené neforemné zploštělé pytle narvané chlupy z koňských ocasů), vše nesmyslně těžké, tvrdé a nepasující k sobě.

Porady a vyúčtování jsme dělali po večerech u Jirky v autě a vše potřebné jsme měli jen v jedné tašce s kimonem.

S bratrem Martinem vedeš kroužky juda pro dospělé. V čem jsou tyto tréninky odlišné od práce s dětmi?

Všichni jsou tam dobrovolně, a ne proto, že je tam nutí chodit rodiče. I když takových případů bylo u dětí minimum, vždy se objevilo na nějakém tréninku dítě bez zájmu a disciplíny a zbytečně to ostatním znepříjemňovalo. To tady úplně odpadá.

S dospělými je v mnoha ohledech také jednodušší práce, ale jsou zde zase větší rozdíly ve schopnostech jednotlivců a tomu je potřeba se neustále přizpůsobovat.

Mají i dospělí v judu nějaké ambice? Touží po závodění?

Někteří ano, jsou i tací, kteří se na možnosti závodění ptají na své první hodině, ještě než si vůbec judo vyzkouší. Také k nám chodí lidé, kteří dělali judo v minulosti a chtěli by se k němu zase vrátit a zkusit veteránské soutěže. Další skupinou jsou většinou mladší judisté, kteří k nám chodí kvůli technice a pak chodí na „závodní“ tréninky jinam, protože my se primárně nevěnujeme závodnímu judu. Hlavní ambicí je spíše dostat se do kondice a zlepšovat se technicky a fyzicky.

Může i člověk, který začne dělat judo v dospělosti, dojít až k černému pásku?

Pokud chce a věnuje se tomu, tak ano. Jsou mezi námi i tací. S Martinem se věnujeme hlavně tomu, aby u nás lidi pochopili, jak techniky fungují, a jak funguje judo jako komplex pohybu od postoje, přes chůzi, vychýlení až k samotnému provedení techniky. Prostě ideální příprava na zvyšování technického stupně.

Co Judo Academy v rámci Judo Seijin v celém roce zájemcům nabízí?

Především možnost 2x týdně si zacvičit v přátelském kolektivu, aniž by museli splňovat nějaké parametry. U nás se nikdo nemusí za nic stydět. Pokud někdo něco nezvládá, máme k němu individuální přístup a upravíme jeho náplň tréninku dle potřeby, ale jen tak, aby byl stále zapojen do tréninku s ostatními.

Nejsme sportovní oddíl, kde se jede jen na výkon, ale děláme to hlavně pro zábavu a každý si z tréninku odnese, co chce. Samozřejmě „jedeme“ i kondici a nějaké posilování, ale tak, aby to lidi bavilo. Jak jsem zmínil výše, během roku procházíme od základu různé techniky a jejich kombinace a nenásilně tak připravujeme lidi na zvýšení technického stupně.

Přihlaste se do Judo Academy

Dotaz