Judo Academy ROZHOVOR S MARKÉTOU ADAMUSOVOU

ROZHOVOR S MARKÉTOU ADAMUSOVOU

ROZHOVOR S MARKÉTOU ADAMUSOVOU

Markétko, jsi zkušenou trenérkou baby juda. V čem je tato věková kategorie dětí specifická?

Baby judo je určené pro děti od 3 do 6 let. Je třeba myslet na to, že každé dítě se vyvíjí jinak – každé je úplně jiné. Pro mnohé z nich se jedná o vůbec první zkušenost s řízeným pohybem v kolektivu dalších dětí. Na baby judu si užívám především to, že děti vidí dobrodružství i v „obyčejných“ věcech a že ze všeho se dá udělat hra.

Jsi studentkou pedagogiky. Pomáhá ti to při práci s dětmi?

Určitě ano, ať už se bavíme o plánování tréninků nebo o přímé práci s našimi judisty. Na druhou stranu čerpám také z trenérské praxe pro práci s dětmi ve škole, nejen v hodinách tělocviku.

Co je v tréninku juda pro nejmenší nejdůležitější?

Hlavním cílem baby juda je zprostředkovat dětem pozitivní zkušenost se sportem. Za nejdůležitější považuji zejména vytvoření kladného vztahu k pohybu a všeobecný rozvoj našich nejmenších podle přirozeného vývoje, v bezpečném a přátelském prostředí.

Doporučila bys všem dětem zúčastnit se víkendových Judoškolek, které pořádá Judo Academy?

Myslím si, že jsou tyto akce pro všechny judisty ve věku od 4 do 6 let skvělou příležitostí vyzkoušet si něco nového, strávit víkend aktivně, vyřádit se na nejrůznějších pomůckách, a v neposlední řadě poznat nové kamarády. Judoškolky navíc nabízejí více času na aktivity, na které není při běžných hodinách prostor.

Přihlaste se do Judo Academy

Dotaz