Judo Academy OBNOVENÍ TRÉNINKŮ VE 2. POLOLETÍ 2020/2021

OBNOVENÍ TRÉNINKŮ VE 2. POLOLETÍ 2020/2021

OBNOVENÍ TRÉNINKŮ VE 2. POLOLETÍ 2020/2021

Níže uvádíme seznam lokalit s obnovenými tréninky juda:

Na tréninky venku se nevztahují žádná speciální omezení, jen prosíme rodiče, aby neposílali děti, pokud se necítí dobře.

Na vnitřní tréninky bude požadováno čestné prohlášení o bezinfekčnosti dětí:

PROHLÁŠENÍ: DĚTI DO 6 LET

PROHLÁŠENÍ: DĚTI STARŠÍ 6 LET

 

LOKALITY, KTERÉ NEJSOU VE VÝČTU UVEDENY buď mají tréninky ukončené nebo dosud nebylo rozhodnuto o pokračování tréninků.

Přihlaste se do Judo Academy

Dotaz