Judo Academy JUDO ACADEMY JE NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM ODDÍLEM V ČR

JUDO ACADEMY JE NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM ODDÍLEM V ČR

JUDO ACADEMY JE NEJÚSPĚŠNĚJŠÍM ODDÍLEM V ČR

Judo Academy je nejúspěšnějším oddílem v kategoriích U13/U14 a U15/U16 za roky 2021 - 2023 - dle hodnocení, které vydal Český svaz juda.

Jedná se o skvělý výsledek, ale i závazek v pokračování v úsilovné práci do let následujících. 

Poděkování patří trenérům JA, závodníkům, rodičům a všem, kteří se podílí na chodu našeho klubu. 

Děkujeme, nezpychneme a budeme pracovat dále! 

Speciální poděkování patří partnerskému oddílu SK TORI Judo Brno.

Přihlaste se do Judo Academy

Dotaz