Informace k přihlášení do kroužku / oddílu / závodního týmu

Na veškeré aktivity Judo Academy se lze přihlásit výhradně prostřednictvím on-line přihlášení ve vyhledávači kurzů/tréninků.

 • do vyhledávače aktivit zadejte požadované údaje
 • z nabídky si pak vyberte působiště a trénink, o který máte zájem
 • přihlášení proveďte kliknutím na ikonku "on-line přihlášení"
 • v zobrazeném výčtu tréninků zaškrtněte konkrétní trénink/y
 • po zaškrtnutí se Vám zobrazí aktuální cena dle zaškrtnutých položek - uvedená částka členského příspěvku je za pololetí
 • odesláním objednávky přihlašujete člena na celý daný školní rok, přihláška tedy platí pro obě pololetí, členský příspěvek je hrazen pololetně (fungujeme analogicky ke klasickému školnímu roku dle organizace MŠMT)
 • přihlášením do Judo Academy vzniká automaticky přidružené členství v ČSJu (Českém svazu juda). Za toto členství je hrazen poplatek ve výši Kč 150,-/pololetí, který za přihlášeného člena Českému svazu juda uhradí Judo Academy.
 • vyplňte požadované údaje (prosím věnujte pozornost správnému vyplnění, zejména kontaktním údajům a případným poznámkám ke zdravotnímu stavu apod.). Tyto informace budeme používat pro další komunikaci s Vámi.
 • na základě správně vyplněné a odeslané přihlášky Vám na Vámi zadaný e-mail dorazí potvrzení Vaší závazné přihlášky ke členství v Judo Academy včetně platebních údajů k úhradě členského příspěvku za aktuální pololetí (každé pololetí se hradí samostatně na základě výzvy k úhradě se splatností 14 dnů, která je generována automaticky)
 • členství vzniká v okamžiku přijetí platby členského příspěvku, které Vám bude doručeno v okamžiku spárování platby s přihláškou
 • pracujeme s dětmi a jsme si toho vědomi, proto je zde naše Garance vrácení peněz v případě, že jste přihlášku uhradili a rozhodnete se po 1. tréninku v kurzu nepokračovat. V tomto případě, bude nutné obratem kontaktovat kancelář Judo Academy na kontakt@judoprodeti.cz a přihlášku stornovat. Pokud přihlášku řádně stornujete, peníze Vám navrátíme na číslo účtu, ze kterého byla úhrada poukázána. 
 • rádi bychom Vás ujistili, že tréninky, které kvůli případným epidemiologickým opatřením neproběhnou, nahradíme v dalším pololetí.
 • při přechodu na 2. pololetí školního roku Vám bude doručena výzva k úhradě členského příspěvku za 2. pololetí (děti znovu nepřihlašujete. Původní přihláška je platná na celý školní rok.)

 • v případě neuhrazené přihlášky Vám bude odeslána upomínka. V případě neuhrazeného členského příspěvku ve stanovené lhůtě bude přihláška stornována a uvolněné místo bude nabídnuto náhradníkům
 • před přihlášením se seznamte s následujícími informacemi:
 

Všeobecné podmínky členství v Judo Academy

Informace o zpracování osobních údajů

Souhlas se zpracováním fotografií

 

Organizace kroužků juda 

 • probíhá-li kroužek ve sportovním centru či klubu, pak rodič přivádí i odvádí dítě na/z tréninku, případně dítě dochází samo
 • pokud má dítě z tréninku samo odcházet, je třeba, aby zákonný zástupce dítěte trenérovi předal písemně pověření k uvolnění dítěte bez doprovodu
 • v mateřských školkách probíhají tréninky v provozní době školky. Trenér si přihlášené děti vyzvedává ze tříd a následně je do tříd opět odvádí.
 • ve většině školek dnes již nestačí, že má trenér i školka jmenný seznam přihlášených dětí a paní učitelky požadují od zákonného zástupce písemné pověření k uvolnění dítěte na kroužek
 • v základních školách vyzvedává trenér děti v družině, po tréninku je pak předává rovnou rodičům, případně vrací do družiny - pro jednotlivá působiště a tréninky se může odlišovat. Konkrétní organizace závisí na konkrétní lokalitě
 • ve školní družině většinou požadují od zákonného zástupce písemné pověření k uvolnění dítěte na kroužek
 • rodiče mohou vstupovat do tělocvičny pouze v době ukázkových hodin

 

Obecné informace

 • trénujeme naboso nebo v ponožkách (ideálně protiskluzových), na kroužky Judo&Parkour je třeba navíc mít sportovní obuv
 • kimono je vhodné pořídit nejpozději do konce prvního pololetí - možnost koupě na klubovém eshopu www.essimo.cz
 • trénink vede obvykle jeden trenér, při větším počtu přihlášených dětí pak dva trenéři

Přihlaste se do Judo Academy

Dotaz