Kroužky a oddíly Jak probíhá přihlášení

Informace k přihlášení do kroužku / oddílu / závodního týmu

Prosíme o trpělivost - přihlášení do kroužků na školní rok 2019/2020 zatím není spuštěno. Spouštět budeme postupně v průběhu měsíce srpna.

Uvedené rozvrhy pro jednotlivé lokality jsou ze školního roku 2018/2019, pokud není pod tabulkou uvedeno jinak. Zatím je možné je brát jako orientační. Snažíme se časy pokud možno zachovat. Po potvrzení termínů pronájmů budeme přihlašování postupně spouštět. 

Na veškeré aktivity Judo Academy se lze přihlásit výhradně prostřednictvím on-line přihlášení ve vyhledávači kurzů/tréninků.

 • do vyhledávače aktivit zadejte požadované údaje
 • z nabídky si pak vyberte působiště a trénink, o který máte zájem
 • přihlášení proveďte kliknutím na ikonku "on-line přihlášení"
 • v zobrazeném výčtu tréninků zaškrtněte konkrétní trénink/y
 • po zaškrtnutí se Vám zobrazí aktuální cena dle zaškrtnutých položek - uvedená částka členského příspěvku je za pololetí
 • odesláním objednávky přihlašujete člena na daný školní rok, členský příspěvek je hrazen pololetně (fungujeme analogicky ke klasickému školnímu roku dle organizace MŠMT)
 • vyplňte požadované údaje (prosím věnujte pozornost správnému vyplnění, zejména kontaktním údajům a případným poznámkám ke zdravotnímu stavu apod.). Tyto informace budeme používat pro další komunikaci s Vámi.
 • na základě správně vyplněné a odeslané přihlášky Vám na Vámi zadaný e-mail dorazí potvrzení Vaší závazné objednávky včetně platebních údajů k úhradě členského příspěvku za aktuální pololetí (každé pololetí se hradí samostatně na základě výzvy k úhradě se splatností 14 dnů, která je generována automaticky)
 • při přechodu na 2. pololetí školního roku je automaticky generována výzva k úhradě členského příspěvku za toto pololetí
 • v případě neuhrazené objednávky si vyhrazujeme právo dítě z kroužku vyloučit a uvolněné místo nabídnout náhradníkům
 • před přihlášením se seznamte s následujícími informacemi:

Informace o zpracování osobních údajů

Přihlášení k odběru novinek

Souhlas se zpracováním fotografií

 

Organizace kroužků juda -  v závislosti na lokalitě tréninku se liší organizace.

 • probíhá-li kroužek ve sportovním centru či klubu, pak rodič přivádí i odvádí dítě na/z tréninku, případně dítě dochází samo
 • pokud má dítě z tréninku samo odcházet, je třeba, aby zákonný zástupce dítěte trenérovi předal písemně pověření k uvolnění dítěte bez doprovodu
 • v mateřských školkách probíhají tréninky v provozní době školky. Trenér si přihlášené děti vyzvedává ze tříd a následně je do tříd opět odvádí.
 • ve většině školek dnes již nestačí, že má trenér i školka jmenný seznam přihlášených dětí a paní učitelky požadují od zákonného zástupce písemné pověření k uvolnění dítěte na kroužek
 • v základních školách vyzvedává trenér děti v družině, po tréninku je pak předává rovnou rodičům, případně vrací do družiny - pro jednotlivá působiště a tréninky se může odlišovat. Konkrétní organizace závisí na konkrétní lokalitě
 • ve školní družině většinou požadují od zákonného zástupce písemné pověření k uvolnění dítěte na kroužek
 • rodiče mohou vstupovat do tělocvičny pouze v době ukázkových hodin

 

Obecné informace

 • trénujeme naboso nebo v ponožkách (ideálně protiskluzových), na kroužky Judo&Parkour je třeba navíc mít sportovní obuv
 • kimono je vhodné pořídit nejpozději do konce prvního pololetí - možnost koupě na klubovém eshopu www.etatami.cz
 • trénink vede obvykle jeden trenér, při větším počtu přihlášených dětí pak dva trenéři

Přihlaste se do Judo Academy

Dotaz