Judo Academy Tréninky juda od 5.10.2020

Tréninky juda od 5.10.2020

Tréninky juda od 5.10.2020

Vážení rodiče,

Judo Academy je sportovní klub, který všechny přihlášené členy registruje k přidruženému členství v Českém svazu juda v souladu s Vámi uvedeným souhlasem dle Všeobecných podmínek členství v Judo Academy odstavec 6, bod  6.3.,.

Naši sportovci tedy spadají do kategorie, na kterou se omezující opatření nastavené v rámci aktuálních opatření v nouzovém stavu nevztahují. Pokud mám tedy nebudou tréninky omezeny ze strany školy, pokračujeme ve většině lokalit v trénincích dále.

Trénovat aktuálně nemůžeme v následujících školách:

 • ZŠ Jižní - uzavřena do 18.10.2020
 • ZŠ Litvínovská 500 – uzavřena do 31.10.2020
 • ZŠ Milíčov - uzavřena do 18.10.2020
 • ZŠ Olešská – uzavřena do 18.10.2020
 • ZŠ Šimanovská - uzavřena do 18.10.2020
v souladu s vyhlášením zákazu provozu veškerých mimoškolních řediteli uvedených škol.
Ušlé tréninky budou dětem nahrazeny na konci školního roku.

V případě změn, bychom Vás promptně informovali prostřednictvím e-mailu, který bude směrován na e-mailovou adresu udanou v přihlášce sportovce.

Výňatek z USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 30. září 2020 č. 958 o přijetí krizového opatření:

V návaznosti na usnesení vlády č. 957 ze dne 30. září 2020, kterým vláda v souladu s čl. 5 a 6 ústavního zákona č. 110/1998 Sb., o bezpečnosti České republiky, vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázáním výskytu koronaviru /označovaný jako SARS-CoV-2/ na území České republiky nouzový stav a ve smyslu § 5 písm. a) až e) a § 6 zákona č. 240/2000 Sb., o krizovém řízení a o změně některých zákonů (krizový zákon), ve znění pozdějších předpisů, pro řešení vzniklé krizové situace, rozhodla o přijetí krizových opatření, tímto ve smyslu ustanovení § 5 písm. c) až e) a § 6 odst. 1 písm. b) krizového zákona. Vláda s účinností ode dne 5. října 2020 od 00:00 hod. do dne 18. října 2020 do 23:59 hod.

Sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy tak, že se jich účastní pouze sportovci a nezbytné osoby zabezpečující organizační a technické zázemí včetně rozhodčích a osob zajišťujících zpravodajství v počtu nepřevyšujícím 130 osob v rámci vnitřního i vnějšího sportoviště; stejné omezení se vztahuje i na přípravu sportovců pro sportovní akce v rámci soutěží organizovaných sportovními svazy.

Samozřejmě na všech lokalitách dodržujeme tato opatření:

 • Děti s nachlazením nejsou na trénink vpuštěny (trenér je nepřevezme z družiny/od rodičů, v případě samostatného příchodu na trénink ho pošle zpět domů s tím, že zavolá rodičům)
 • Rodiče nemají přístup do budov školy a do žádné z tělocvičen
 • Rušíme všechny ukázkové hodiny pro rodiče
 • Všichni účastníci tréninku se budou po budově školy pohybovat pouze se zakrytými ústy
 • Všechny děti a trenér si při příchodu do tělocvičny dezinfikují ruce
 • Mezi tréninky trenér provede postřik tatami dezinfekcí, vyvětrá tělocvičnu

Sportu zdar a judu zvlášť😊

Přihlaste se do Judo Academy

Dotaz