Spuštěno přihlašování na letní soustředění

Spuštěno přihlašování na letní soustředění

Spustili jsme přihlašování na letní soustředění, konaná v měsících červenci a srpnu.

.

V červenci jsou to dva turnusy na táboře v podhůří Krkonoš a v srpnu pak soustředění a judoškolka v Praze formou příměstského tábora.

.

.


LETNÍ TÁBOR SVATÁ KATEŘINA v podhůří Krkonoš

LETNÍ JUDOŠKOLKA na Judo Academy v Praze

    

LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY na Judo Academy a na Folimance v Praze

   

PŘIHLAŠUJTE ONLINE V NAŠEM KALENDÁŘI

Přihlaste se do Judo clubu Kidsport
Využijte první hodinu zdarma

Dotaz