KURZY JUDA PRO DĚTI ....... i dospělé

Proč dát své dítě na judo?

 • judo podporuje všeobecný rozvoj dítěte
 • organizací UNESCO bylo doporučeno jako nejvhodnější sport pro děti
 • učí děti vzájemnému respektu a sebeovládání
 • harmonicky se během tréninku doplňuje složka fyzická a výchovná
 • učí děti trpělivosti a bojovnosti
 • děti se naučí vítězit i přijímat prohru
 • děti se naučí úctě k soupeři
 

Co je Judo Academy?

Judo Academy (dříve Judo club Kidsport) je sportovní klub s nejširší členskou základnou v ČR. Organizujeme tréninky juda pro děti již od tří let při mateřských školkách, základních školách či ve sportovních centrech a nabízíme ojedinělý systém péče o mladé judisty.

Jako doplněk pak nabízíme i judo pro dospělé, například pro nadšené rodiče, kteří se chtějí orientovat v tom čemu se děti věnují a byli jim tak kvalifikovanou oporou v jejich úsilí.

Tréninky organizujeme na mnoha místech v Praze a okolí (Hostivice, Černošice, Lety, Hlásná Třebaň), ve Slapech, v Rakovníku a svojí základnu máme rovněž v Jižních Čechách (Radomyšl, Písek, Strakonice).

 
 • nejmenší děti se svým prvním judistickým krůčkům učí na judu pro děti v mateřských školách či sportovních centrech

Kroužky pro nejmenší děti 3-6 let

 
 • starší děti pak navštěvují kroužky ve svých základních školách či sportovních centrech, kde se učí všeobecným základům, které pak mají možnost následně prohloubit v oddílech

Kroužky pro děti od 6 let

 
 • děti, které se judu chtějí věnovat intenzivněji a chtějí všeobecné základy prohloubit, navštěvují judistický oddíl (trénink 2x týdně)

Oddíly

 
 • pro vybrané talentované děti s vážným zájmem o závodní judo nabízí Judo Academy vstup do užšího výběru talentů v závodním týmu Judo Academy

Závodní tým Judo Academy

 

Kromě pravidelných kroužků pořádáme také víkendové akce s judem, klubové miniturnaje o medaile, či letní týdenní tábor s judem a letní příměstská soustředění.

Naším cílem je, dostat děti k pravidelnému pohybu a snažíme se, aby si naši malí judisté svůj trénink nejen užili, ale i pochopili základní myšlenky juda - tedy fair play a úctu k soupeři.

Přihlaste se do Judo Academy

Dotaz