Komunikační portál Edookit

přihlášení do portálu proklikem přes logo

7 nejčastějších otázek a odpovědí

1) Proč má moje dítě ve jménu odchází samo/odchází do družiny/vyzvedávají rodiče?

Děti mají jako prostřední jméno uvedenou informaci jak z juda odchází. Edookit je školní systém, který neřeší, jak děti po hodině odcházejí. Vzhledem k tomu, že se jedná o důležitou informaci pro trenéra - zda má dítě odvést do družiny, počkat na rodiče apod., rozhodli jsme se po konzultaci s podporou systému, že tuto informaci vložíme jako prostřední jméno, kde je pro trenéra snadno dosažitelná.

2) Můj syn/dcera zapomněl/a přihlašovací jméno nebo heslo. Jak mu mohu údaje změnit?

Po přihlášení do rodičovského účtu v menu vlevo dole naleznete Nastavení / Nastavení přístupu členů. Tam můžete svému dítěti nastavit jak přihlašovací jméno, heslo i jeho e-mailovou adresu.

3) Moje druhé dítě nastoupilo do klubu a nevidím ho pod svým účtem. Lze ho přidat?

Ano, můžete mít pod svým účtem všechny své děti, které chodí na stejného klubu s Edookitem. Toto nastavení může provést výhradně klub. Prosím kontaktujte přímo klub.

4) Můj manžel/ka nemá vlastní přístup do Edookitu. Jak ho může získat?

Každý z rodičů může mít vlastní přístup. Přístupové účty zřizuje výhradně klub. Prosím kontaktujte přímo klub.

5) Změnil jsem e-mailovou adresu a nemohu si tedy obnovit heslo. Jak postupovat?

V tomto případě je nezbytné kontaktovat klub, která ověří vaši identitu a zadá vám vaši novou e-mailovou adresu do Edookitu.

6) V mobilní aplikaci potřebuji ID klubu. Kde ho najdu?

ID vašeho klubu naleznete v e-mailu, který vám klub poslal s přihlašovacími údaji. Nebo na přihlašovací stránce vašeho klubu. V progresivní aplikaci není ID klubu nutno zadávat.

7) Dostal jsem přihlašovací údaje, ale platnost odkazu mi vypršela nebo jsem zapomněl své heslo. Jak ho obnovím?

Na přihlašovací stránce, klikněte na odkaz Problémy s přihlášením a zadejte své přihlašovací jméno nebo e-mailovou adresu. Viz přiložený obrázek. Na váš e-mail vám přijde odkaz na změnu hesla.


Přehled funkcí

Portál zobrazuje celkový přehled aktivity člena v klubu . Rodiče / členové mohou jednoduše komunikovat se zástupci klubu, sledovat přehled tréninků, kontrolovat docházku, zveřejňovat své podněty a být informováni o událostech či aktivitách v klubu.

Pokud některou z níže popsaných kategorii nevidíte, znamená to, že je klubem vypnutá. Nastavení zobrazení jednotlivých funkcí je v kompetenci klubu.

Náhled člena

Portál pro členy je vzhledově stejný jako portál pro rodiče. Členové nemohou na rozdíl od rodičů např. omlouvat docházku, ostatní funkce jsou totožné.
 

Náhled rodiče člena

Portál pro rodiče poskytuje přehled níže uvedených funkcí. Rozdíl mezi portálem člena a portálem pro rodiče je v rozšířené kompetenci pro rodiče (zejména sekce Docházka nebo Platby).
 

Menu

Po přihlášení do systému vidíme na úvodní obrazovce hlavní panel a menu v levém sloupci obrazovky. Kliknutím na požadované kategorie v menu se otevře okno s informacemi a zpřístupní se dostupné podkategorie.

Zpráva na technickou podporu

Pokud narazíme na problém, který nedokážeme vyřešit, je možné kontaktovat zákaznickou podporu systému Edookit. Odkaz naleznete ve spodní části obrazovky pod rozvrhy - volba Zpráva na technickou podporu. Do okna zprávy zadáme popis problému a stiskneme Odeslat.

Hlavní panel

Hlavní panel ( symbol domečku  ) se zobrazí po přihlášení do systému. Najdeme zde stručný přehled nepřečtených objektů, objekty k vyřízení a vyžadující potvrzení, přehled tréninků, přehled docházky.

  

Nepřečtené objekty

Nepřečtené (zprávy, události apod.) zobrazují nejnovější nepřečtené objekty. Po kliknutí na “Nepřečtené” budete přesměrováni do všech nepřečtených objektů. Po kliknutí na Přejít do schránky budete přesměrováni všech schránky všech objektů, kde je možné filtrování.

 

K vyřízení

V sekci K vyřízení vidíte všechny objekty, které vyžadují z Vaší strany vyřízení - potvrzení zprávy, události, platbu, omluvenku. Kliknutím na objekt přejdete do jeho detailu, kde jej můžete potvrdit.

 

V liště vedle jména člena a oddílu je možnost kliknout na symbol obálky a odeslat tak přímou zprávu trenérovi.

Náhled tréninků

Zobrazuje tréninky pro daný týden a případné změny. U každého tréninku je ve spodní části rámečku uveden trenér a místnost, kde trénink bude probíhat. Najetím myší na buňku tréninku uvidíte detailní informace.

 

Okno Docházka

Náhled docházky člena za aktuální týden. Ke každému dni je zobrazena příslušná ikona, která zobrazuje zadaný stav docházky.

Kliknutím do okna Docházka přejdete do menu Zpětné omlouvání.

Schránka

Sekce schránka slouží pro zobrazení přijatých/odeslaných zpráv, oznámení a dalších objektů dle volby ve filtru. Rodič vidí i zprávy určené členům, lze volit mezi zobrazením všech zpráv nebo jen zpráv určených konkrétnímu členovi. Nepřečtené objekty jsou označeny oranžovou barvou, přečtené černou.

 

Odpověď

Po kliknutí na přijatou zprávu se zobrazí detail zprávy. Pod detailem je krátké menu, v něm zvolíme Odpovědět a otevře se nové okno, kam zadáme předmět a naši odpověď. Obsah se odešle osobě, od které přišla zpráva, na kterou odpovídáme. Tlačítkem Přiložit soubory... ve spodní části přidáme případnou přílohu.

 

Odpovědět můžeme také jednoduše přes malé tlačítko Odpovědět přímo v přehledu zpráv.

Nová zpráva 

Novou zprávu vytvoříme v sekci Schránka > Přijaté kliknutím na velké modré tlačítko Vytvořit novou zprávu v horní části obrazovky.

Po otevření okna nové zprávy je třeba vyplnit příjemce. Jméno příjemce lze začít psát přímo do řádku nebo můžeme příjemce dohledat kliknutím na ikonu  . Další možností je zasílání přes Zprávy > Příjemci. V tomto seznamu jsou zobrazeni trenéři a další důležité kontakty, kterým můžete poslat zprávu. Zaškrtnutím jednoho nebo více políček vybereme příjemce a potvrzením tlačítka Napsat vybraným odešleme zprávu.

Potvrzení

Pokud trenér vytvoří zprávu / událost / oznámení, u kterého požaduje potvrzení, zobrazí se tento objekt ve zprávách zvýrazněný růžově. Objekty k potvrzení vidíte na hlavním panelu a v menu Schránka > Přijaté > K potvrzení, zobrazí se růžové tlačítko s textem Potvrďte.

 

Odesílateli se odešle oznámení, že byla zpráva potvrzena, a u objektu se objeví zelený text Potvrzeno.

Odeslané zprávy

V případě potřeby lze zobrazit seznam odeslaných zpráv v sekci Schránka > odeslané . Zprávy nelze mazat z důvodu archivace a správy údajů. Všechny objekty je možné archivovat v detailu kliknutím na tlačítko Archivovat nebo kliknutím na 3 modré šuplíčky u objektu. Po archivaci najdete objekty v menu Schránka / Archiv.

 

Vyhledávání zpráv

Pokud chceme hledat konkrétní zprávu, použijeme vyhledávací pole se symbolem lupy, kterou najdeme nahoře na každé stránce. Do vyhledávacího pole napíšeme hledané slovo (např. soustředění). Vyhledávat můžeme slova, která jsou obsažena v textu zprávy nebo v jejím předmětu.

 


Souhlasy

V této sekci najdete souhlasy, které klub vyžaduje. Můžete je schválit či zamítnout. Schválení i zamítnutí lze kdykoliv změnit.

 


Tréninky, události

Rozvrh tréninků

Zde vidíme aktuální rozvrh tréninků člena / členů, který si můžeme stáhnout a vytisknout kliknutím na Tisk do PDF. Časové období změníme kliknutím na šipky u Týdne od - do. 

Mé budoucí události

Události naplánované klubem, které ještě neproběhly. V řádcích je vždy datum, název události (např. Závody) a informace kdo a kdy událost vytvořil. Kliknutím se událost otevře a vidíme její popis a detaily. Náhled událostí se zobrazuje i na Hlavním panelu. Události v rozvrhu se zobrazují fialovou barvou.

Mé proběhlé události

Všechny události z minulosti. Detaily zobrazíme kliknutím na událost.

Docházka

Zde kontrolujeme a omlouváme absenci člena. Docházku používáme ke snazšímu zadávání plánované nepřítomnosti a k omlouvání absencí zpětně. Omluvenky můžeme přidávat, měnit nebo rušit.

Zpětné omlouvání

Tato stránka slouží pro omlouvání absencí. V řádcích vidíme absence zadané trenérem s datem a počtem zameškaných tréninků. Vybereme absence, které chceme omluvit. Na konci každého řádku je modře zvýrazněna volba Omluvit vybrané.

Do pole napíšeme důvod nepřítomnosti a poté klikneme na modré tlačítko Uložit. Omluvenka se odešle trenérovi a ten ji posléze schválí. Ve sloupci Důvod absence se objeví zadaný text zeleně. Pokud hlásíme absenci dopředu, bude důvod zobrazen ve sloupci Avízo o absenci oranžově. Jakmile je omluvenka trenérem přijata, ze seznamu zmizí a objeví se v sekci Omluvené absence.

Volbou Omluvit vše omluvíme všechny zobrazené absence naráz, ovšem u všech bude pouze jeden důvod nepřítomnosti. Pokud v této sekci nevidíte žádné tréninky k omluvení, znamená to, že ze strany klubu není žádná absence k omluvě zadaná.

Hlášení dopředu - po dnech

Pokud víme, že člen bude chybět celý den nebo více dní za sebou (máme naplánovanou dovolenou, rodinné důvody atd.), využijeme pro zadání absence funkci Hlášení dopředu - po dnech. Tím, že dopředu zapíšete záznam o nepřítomnosti člena, klubu zasíláte tzv. avízo o absenci. Na stránce vidíme řádky jednotlivých dní, vybereme termíny absencí zaškrtnutím políčka na kraji řádku. Po označení řádků klikněte na Odeslat avízo o absenci (nad seznamem). Popřípadě lze kliknout na stejnojmenné pole na konci každého řádku. Opět vyplníme důvod absence.
Na avízo o absenci může trenér reagovat zapsáním absence člena dopředu nebo může vyčkat, zda bude člen opravdu chybět. Někdy může dojít k zapsání absence člena např.trenérem a trénink se Vám zobrazí jako neomluvený i přesto, že jste avízo o absenci odeslali. V takovém případě omluvte dané tréninky.

Hlášení dopředu - po trénincích

Používáme, když chceme dopředu omluvit jen určité tréninky v jednom dni, pozdní příchody, návštěvy u lékaře atd. Na stránce se zobrazují dny a u nich výpis všech tréninků s políčkem pro výběr. Najdeme si konkrétní den a vybereme tréninky, kdy bude člen chybět. Omluvenku odešleme kliknutím na Odeslat avízo o absenci . U již zadaného avíza můžeme provést změny kliknutím na Změnit nebo zrušit avízo o absenci. Do okna napíšeme důvod plánované absence a dáme Uložit .


Platby

Pokud jsou klubem, vyžadovány platby (např. příspěvky, startovné..), zobrazí se v sekci Platby. Rodič/člen má nyní přehled o svých výdajích, ví, zda má vše uhrazeno, či nikoliv. Historie plateb vám umožňuje sledovat veškeré platby. Položky obsahují vždy datum, popis platby / účel, hodnotu předpisu (kolik má být uhrazeno) a hodnotu platby (suma, která byla uhrazena). Pod seznamem plateb je celkové shrnutí nezaplacených předpisů (Suma předpisů plateb) a celkové shrnutí zaplacených předpisů (Suma plateb). Přepočítá se částka k doplacení
(Suma zbývajících plateb). 

U hodnoty předpisu je uvedeno, jakým způsobem má být platba uhrazena - bankovním převodem = převod, hotově = hot., platební kartou = karta.

Stream

Stream je uzavřená sociální síť oddílu nebo kurzu určená pro sdílení fotografií, videí a dalších¨neformálních příspěvků (např. fotografie ze závodů, pozvánka na soutěž, připomínky…). Vaše příspěvky uvidí a mohou komentovat pouze rodiče, členové a trenéři oddílu. Videa se ukládají vložením odkazu na Youtube nebo jiný zdroj, kam předtím video nahrajete.


Nastavení

Poslední položkou v menu je Nastavení. V nastavení je možné spravovat přihlašovací údaje rodiče i dítěte, nahrát fotografii a povolit e-mailovou notifikaci.

A. Vlastní nastavení

První tabulka slouží pro změnu přihlašovacího jména, e-mailu a nastavení nového hesla. Pro zadání nových údajů zadejte současné heslo. Poté proveďte změny. Při zapomenutí hesla postupujte dle návodu, který naleznete po kliknutí na Zapomenuté heslo. Všechny změny potvrďte tlačítkem Uložit nastavení.

Jazykové nastavení

V Jazykovém nastavení vyberte požadovaný jazyk. Potvrďte tlačítkem Změnit jazyk. Jako výchozí je nastavena čeština.

Nastavení e-mailových notifikací na nové objekty

E-mailové notifikace slouží pro Vaši informaci, že na portál dorazila nová zpráva / nový objekt nebo oznámení. Pokud odesílatel nastaví notifikaci e-mailem a odešle Vám zprávu, na Váš osobní e-mail dorazí upozornění na novou nepřečtenou zprávu nebo jiný objekt v systému. Změnu potvrďte tlačítkem Změnit nastavení notifikací .
Toto nastavení slouží pro důležité zprávy / události. Proto doporučujeme nechat e-mailové notifikace zapnuté a mít vždy aktuální e-mailovou adresu v systému. Aktualizovat emailovou adresu můžete v sekci Nastavení -> Vlastní nastavení -> Přihlašovací údaje nebo Vám s aktualizací pomohou zástupci klubu.

Osobní profilová fotografie

Do portálu si můžete nahrát svoji vlastní fotografii, kterou uvidí ostatní uživatelé. Miniatura fotografie se bude zobrazovat v diskuzích a streamu. Aktuální fotografie může pomoci při komunikaci mezi Vámi a zástupci klubu. Kliknutím na nahrajete požadovanou fotografii. Potvrďte kliknutím na Nahrát vybraný soubor.

B. Nastavení přístupu členů

Zde můžete nastavit přihlašovací údaje aktuálně vybraného člena. Člen musí mít nastaveno přihlašovací jméno a heslo, e-mail není povinný, ale pokud je zadán, nesmí být stejný, jako má rodič. Heslo se jednoduše změní zadáním a potvrzením nového hesla. Uložte tlačítkem Uložit nastavení .

Přihlaste se do Judo Academy

Dotaz