Judo Academy AKTUALITA PRO ČLENY ZÁVODNÍCH TÝMŮ

AKTUALITA PRO ČLENY ZÁVODNÍCH TÝMŮ

AKTUALITA PRO ČLENY ZÁVODNÍCH TÝMŮ

Vážení rodiče,

rád bych Vám v krátkosti okomentoval část nových všeobecných podmínek pro členy Judo Academy. Jelikož jsou napsány dost složitým právnickým jazykem, pokusím se důležité změny nových podmínek vysvětlit. Prosím, čtěte až do konce.

V českém judu se poslední dobou množí nečestné přestupy členů z jednoho oddílu do druhého. Bohužel ani Judo Academy tohoto nového trendu nebyla ušetřena. Proto jsme požádali našeho právníka o úpravu podmínek pro naše členy, tak, aby se co nejvíce přiblížily podmínkám Přestupního řádu ČSJu.

Cituji přestupní řád ČSJu:

3.1.

Každému sportovci, který podá žádost o přestup do nového oddílu/klubu, bude do 15ti dnů od podání žádosti mateřskému oddílu/klubu umožněn přestup.

3.2

Pokud má však sportovec k mateřskému oddílu/klubu finanční či jiný závazek, tyto závazky je povinen mateřský oddíl/klub prokazatelně doložit a předložit k úhradě novému oddílu/klubu sportovce do 15ti dnů od podání žádosti sportovcem o přestup. Přestup je podmíněn uhrazením těchto prokázaných a doložených nákladů výchovného.

Pokusím se vše vysvětlit v několika bodech:

1. Do Všeobecných obchodních podmínek člena jsme se rozhodli zanést výslovně úpravu tzv. výchovného. Výchovné je určitá kompenzace od nového klubu pro původní klub v případech, kdy původní klub do výchovy sportovce investoval své prostředky. V případě, kdy náklady byly pokryty pouze z členských příspěvků, žádné výchovné se nehradí. 

2. Úpravu výchovného řeší přestupní řád ČSJu (čl. 3.2.). Platí tedy ve všech klubech a každý klub může při přestupu žádat výchovné. Bohužel většině klubů nekorespondují Všeobecné podmínky členů s přestupním řádem ČSJu. Proto tak často nastávají nepříjemné situace ohledně přestupů. Každý klub má však právo obrátit se na rozhodčí komisi ČSJu, která situaci posoudí.

3. Výchovné hradí při přestupu nový klub, nikoliv člen či jeho zákonný zástupce. Výchovné se nehradí v případě, kdy sportovec ukončí sportovní činnost a dále v judu prokazatelně nepokračuje v žádném jiném oddílu.

4. Do výchovného nezahrnujeme možné bonusy jako výhry v soutěžích, dary od partnerů (Essimo apod.). Také jej časově omezujeme. Výchovné můžeme novému klubu odpustit, vše záleží na vzájemné domluvě obou klubů a člena.

5. Výchovné se nijak nedotýká případů, kdy např. někdo je přijat do tzv. resortního sportovního centra (dříve tzv. střediska). V takovém případě totiž sportovec nadále zůstává členem původního klubu, v centru trénuje s vrcholovými sportovci z jiných klubů. Řada českých reprezentantů trénuje na Folimance, ale stále zůstává členem svého mateřského klubu a jej také reprezentuje.

6. Výchovné se nijak nedotýká standardních bloků výuky – členský příspěvek zahrnuje plnou docházku. Výchovné se týká především členů závodních skupin, kteří využijí možnosti hrazení snížených nákladů na soustředění, mezinárodních turnajích atd.

Ilustrační příklad:

Judo Academy uspořádá soustředění v zahraničí. Příslušným členům (včetně příkladů - člena Adama a členky Evy) nabídne vždy možnost hrazení plných nákladů na soustředění, např. částky 10 000,- Kč. Člence Evě nadto s ohledem na její přístup ke sportu nabídne možnost hrazení snížených nákladů ve výši 6 000,- Kč. Člen Adam uhradí 10 000,- Kč, soustředění absolvuje a finančně je vše vyrovnáno. Členka Eva, respektive její rodiče, mají na výběr. Buďto Eva, stejně jako Adam, uhradí 10 000,- Kč, soustředění absolvuje a finančně je vše vyrovnáno. Nebo Eva uhradí částku 6 000,- Kč s vědomím, že v případě přestupu bude muset nový klub uhradit maximálně 4 000,- Kč jako výchovné. Budou-li činit náklady na soustředění pro Evu 9 500,- Kč, pak nebude částka výchovného 4 000,- Kč, ale pouze 3 500,- Kč. Budou-li činit náklady na soustředění pro Evu více, než se původně předpokládalo, např. 10 500,- Kč, bude i tak výchovné činit 4 000,- Kč (výchovné je dle našich všeobecných podmínek členství vždy zastropováno rozdílem mezi plným a sníženým příspěvkem na soustředění).  

Domnívám se, že výchovné by alespoň částečně mělo zabránit agresivním klubům brát ,,hotové“ sportovce bez jakékoliv předešlé investice. Jak trenérské, tak finanční. Pokud by jasně stanovená pravidla o výchovném fungovala ve všech klubech v ČR, všechny kluby by určitě měly o motivaci navíc proč vychovávat kvalitní judisty. Paradoxně by toto pravidlo vneslo do českého juda více pozitivní meziklubové spolupráce. Dokonce by mohly nastat případy, kdy naopak řada klubů bude svého nadějného a talentovaného sportovce, pro kterého nemají již adekvátní tréninkové či finanční podmínky, motivovat do přestupu do klubu s lepším zázemím vhodným pro jeho další sportovní rozvoj.

V případě jakýchkoliv dotazů jsem Vám samozřejmě k dispozici.

Hezký den.

S úctou a pozdravem,

Jirka Vaněk

Přihlaste se do Judo Academy

Dotaz